Jäsenyys

Siuro Cruisers ry jäsenyys

 

Siuro Cruisersilla on kolme erilaista jäsentasoa.

Varsinainenjäsen. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on täysi-ikäinen ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinainen jäsen voi toimia yhdistyksen toimihenkilönä ja edustajana. Varsinaiselta jäseneltä edellytetään aktiivista osallistumista kerhon toimintaan. Varsinainen jäsen saa käyttää virallisia kerhovaatteita. Varsinainen jäsentaso on sinulle oikea jäsenyystaso, jos haluat vaikuttaa kerhon ja sen tapahtumien kehittämiseen, haluat toimia kerho aktiivina, haluat kohdata uusia haasteita ja kantaa vastuuta asioista.

Kannattajajäsen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäseneltä ei edellytetä yhtä aktiivista tekemistä, kuin varsinaisilta jäseniltä. Kannattajajäsenellä on oikeus osallistua kerhon kokouksiin sekä kerhon omiin tilaisuuksiin kuten pikkujouluihin, matkoihin ja saunailtoihin. Kannattajajäsen saa käyttää virallisia kerhovaatteita. Kannattajajäsentaso on sinulle oikea jäsenyystaso, jos haluat kerhon toiminnassa olla mukana ilman riskiä siitä, että joudut kantamaan vastuuta kerhon toiminnasta.

Tukijajäsen. Tukijajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa yhdistyksen toimintaa tukea ilman velvollisuutta osallistua yhdistyksen toimintaan. Tukijajäsenellä ei ole oikeutta toimia yhdistyksen toimihenkilönä tai edustajana. Tukijajäsen ei osallistu kerhon kokouksiin tai sisäisiin tilaisuuksiin. Tukijajäsentaso on sinulle oikea jäsenyystaso, jos haluat kerhon toimintaa tukea ilman mitään velvoitetta sen toimintaan osallistua. Jäsenyys on tapa varmistaa Siuro Cruising tapahtuman jatkuminen ja kehittyminen.

Varsinaiset jäsenet ja kannattaja jäsenet hyväksyvät hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Näillä jäsenillä on koeaika joka kestää noin yhden vuoden. Jäsenen on osallistuttava yhdistyksen toimintaan ja osoitettava noudattavansa yhdistyksen sääntöjä. Jäsenen on oltava luottamuksen arvoinen päästäkseen varsinaiseksi jäseneksi.

Mitä etua jäsenyydestä?

Liikaa ei voi korostaa mahtavan porukan tuomaa yhteisöllisyyttä joka kiistämättä on suurin etu jäsenyyestä. Jäsen pääsee osallistumaan kaikkiin kerhon tapahtumiin. Pääset kerhon mukana erilaisiin tapahtumiin Suomessa ja ulkomailla. Pääset vaikuttamaan omien tapahtumien järjestelyihin. Halutessasi saat vastuullesi erilaisia tehtäviä tapahtumissa tai kerhon perus pyörittämisessä.

Jäsen saa myös etuja joiltakin yhteistyökumppaneilta. Siuro Cruisers tuotteissa on myös oma jäsenhintansa.

Siuro Cruisers jäsen anomus

Siuro Cruisers jäseneksi haetaan tällä hakemuksella. 

Jäsenanomus